מוצרים רבים ומגוונים בשביל חקלאות חכמה :

וילונות ללולים ורפתות, יריעות לצל, משפכים, כיסויים ייחודיים לערימות קש וחציר, מאצרות דשן ודלק,

כיסויים לשינוע , שקים לסילוק פגרים, יריעות מבודדות – מוצר ייחודי שלנו! ועוד ועוד.