מגוון חומרי הגלם וניסיון רב  בתחום, מאפשר לייצר ולפתח מוצרים רבים לענף הרפת.

ניתן להזמין כל מוצר לפי מידות ונתונים, בכל כמות, לפי דרישה של לקוח.

 יריעות רשת צל יריעות לחסימת רוח / יריעות אטומות / סינרים  / שרוולים לידיים / משפכים, סילו /מיכלי מיים / כיסויים לציוד  ועוד