קיימים סוגים שונים של אביזרים נלווים לכיסויים ויריעות