משך שנים רבות  מתפרת זכות מתמחה בייצור יריעות וכיסוייים במבנים חקלאיים .

 יריעות מסך נועדו להעביר אור, לשפר אוורור טבעי ולהגן מפני מזג האוויר במהלך כל השנה.

את עבודתנו תוכלו לפגוש (ולהתרשם) באלפי משקים ואצל חקלאים רבים בארץ ובעולם.