מכונת הלחמה TRIAD הינה מאפשרת להלחים מגוון סוגי גימורים בעזרת החלפת מכוונים שונים. מכוונים סטנדרטיים הינם מיועדים לביצוע סגנונות הלחמה בסיסייות : מכוון תחתי, מכוון מכפלת ומכוון סנפירי.

      

 

 

 הלחמה בין היריעות – סרטון