מתפרת זכות משווקת חלקים למכונות הלחמה בתדר :

מנורה  / מנורה ופקד  / כבל קרמי / נגד / טיימר / ממסר / טרנספורמטור / פדל / מכוון לייזר/   כפתור חירום / הפעלה/ HF

מיישר זרם / תותב מבודד / אנטי פלאש