תעשייה

למתפרת זכות המענה לכל מוצר או דרישה לפתרון בתחום היריעות למפעלי תעשייה  כגון : שרוולים, מעברים, כיסויים יחודיים לאחסון מכונות ותוצרת גמורה, ועוד כיסויים למטרות אחסון שונות .בין לקוחותינו נמנים מפעלי תעשייה בכל רחבי הארץ: המפעלים הפטרו – כימיים, איגוד התעשייה...